No Picture

Komunikat Zarządu Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji

Zarząd Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji podjął uchwałę, wyrażającą brak zaufania do przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji Mateusza Kijowskiego i wzywającą go do niezwłocznego ustąpienia z funkcji przewodniczącego Zarządu. Źródło: ruchkod.pl


No Picture

Oświadczenie dot. działań charytatywnych Caritas i WOŚP

Caritas Polska wydało oświadczenie dot. działań charytatywnych Caritas i WOŚP. Stwierdzono w nim, że „każdy, kto działa na rzecz bliźniego jest godny szacunku. Caritas Polska nie podejmuje żadnych działań przeciwko Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, nie konkuruje…


Prezydent RP

Prezydent podpisał ustawy reformujące system oświaty

Prezydent Andrzej Duda 9 stycznia 2017 r. podpisał ustawy reformujące system szkolny w Polsce. Oznacza to powrót do 8-letnich szkół podstawowych, 4-letnich liceów ogólnokształcących i 5-letnich techników. W miejsce zasadniczych szkół zawodowych powstaną dwustopniowe szkoły…